เปิดมาตรการเข้ม กรุงเทพฯ รับมือฝุ่นหนัก 25 – 29 ธ.ค. นี้

ศกพ. ยกระดับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่น ขอความร่วมมือส่วนราชการให้ Work From Home และ โรงเรียนสังกัด ศธ. หยุดเรียนตามความเหมาะสม

วันนี้ (24 ธ.ค. 2563) ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ  ประจำวันที่ 24 ธ.ค. เมื่อเวลา 12.00 น. ภาพรวมปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ โดยพื้นที่ที่พบเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ หนองคาย ขอนแก่น และ นครราชสีมา

ส่วนการรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในระหว่างวันที่ 25-29 ธ.ค. นั้น ศกพ. ได้ประสานแจ้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจังหวัดปริมณฑล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ยกระดับการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดอย่างเข้มงวด ระหว่างวันที่ 24-29 ธ.ค. ดังนี้

  • เข้มงวดตรวจสอบตรวจจับรถควันดำ โดยดำเนินการตรวจวัดไปแล้ว 786 คัน แบ่งเป็นรถบรรทุก 686 คัน พบควันดำเกินค่ามาตรฐาน 14 คัน และตรวจรถโดยสาร 100 คัน พบควันดำเกินค่ามาตรฐาน 2 คัน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ออกคำสั่งห้ามใช้ไปแล้ว
  • กำกับดูแลการระบายมลพิษจากสถานประกอบการ/อู่ซ่อมรถ และให้เร่งรัดระบายการจราจรในช่วงเวลาที่มีรถหนาแน่นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน (พื้นที่สีส้ม และพื้นที่สีแดง)
  • ตรวจสอบการระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด
  • ให้มีการเฝ้าระวังและติดตามจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และ ขอความร่วมมืองดการเผา ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล นครนายก และพระนครศรีอยุธยา

และเพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน พิจารณาใช้มาตรการ Work From Home ตามความเหมาะสมนั้น

ศกพ. จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำมาตรการ Work From Home มาใช้ในระหว่างวันที่ 25-29 ธ.ค. นี้ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้พิจารณาหยุดเรียนตามความเหมาะสม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2563

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว