คนขอนแก่น เลือก อบจ. หวังผู้นำท้องถิ่นเข้าใจ

เลือกตั้ง อบจ. ขอนแก่น ประชาชนทยอยใช้สิทธิ หวังให้ผู้ได้รับเลือกเข้าถึงปัญหาของประชาชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาชุมชน

วันนี้ (20 ธ.ค. 2563) ที่เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประชาชนทยอยใช้สิทธิตั้งแต่เปิดคูหาเลือกตั้ง โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเข้มงวดมาตรการคัดกรองโรคโควิด-19 เช่น ตรวจเช็กอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างและให้ประชาชนสวมหน้ากากก่อนเข้าคูหาทุกคน

ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนี้บอกว่า เขาตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหารเพื่อมาเลือกตั้ง เขาต้องการเลือกผู้แทนของตัวเองเข้าไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น และยังหวังว่าโครงสร้างพื้นฐานที่จำป็นจะได้รับการพัฒนา ดูแลชุมชนและคอยประสานปัญหาให้

ไชยา นามสุวรรณ อายุ 21ปี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเดียวกัน บอกว่า เขาอยากได้นักการเมืองที่เสียสละและเห็นถึงความสำคัญของกีฬา จึงอยากได้สนามกีฬาในชุมชนเพราะขณะนี้ยังมีไม่เพียงพอ

ขณะที่ผู้ที่มีสิทธิแต่ไม่ได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ทีมข่าวสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หลายคยให้เหตุผลตรงกันว่า เป็นเพราะติดงานและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงต้องสะสางงานในช่วยปลายปี เช่น สุนทร อินป้อง พนังงานขายรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งบอกว่า จากสถานการณ์โควิดทำให้รถยนต์ค้างสต็อกจำนวนมาก เขาต้องปิดการขายและไม่สามารถลางานได้

“ตั้งใจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ลางานไม่ได้จริง ๆ เลือกได้จะเลือกนักการเมืองท้องถิ่นที่มีความคิดก้าวหน้า ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น สร้างระบบการให้ความรู้คนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่ต้องอยู่เพียงลำพังสามารถใช้เทคโนโลยีได้เพื่อเข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่จำเป็น”

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกสภาจำนวน 42 คน 42เขต 26 อำเภอ 3,002 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1.4 ล้านคน โดยมีผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นนายกฯ อบจ. ขอนแก่น ทั้งหมด 10 คน

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส