สพฉ. ออกแนวปฏิบัติ “รถฉุกเฉิน” ผ่านพื้นที่ชุมนุม

หลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านพื้นที่ชุมนุม หากจำเป็นให้ประสาน จนท. เลขา สพฉ. ยืนยัน เจ็บป่วยฉุกเฉิน ยังใช้บริการ 1669 ได้ 24 ชั่วโมง

วันนี้ (21 ต.ค. 2563) ร้อยเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ต.ค. 2563 โดยหลายพื้นที่และหลายจังหวัด มีการชุมนุมปิดเส้นทางการจราจรทางบก ทำให้รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือพยาบาลที่ต้องปฏิบัติการฉุกเฉินในส่วนของการลำเลียงหรือขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไม่อาจใช้เส้นทางเดินรถตามสภาวะปกติได้

เพื่อให้การปฏิบัติการฉุกเฉินมีความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและบุคลากรที่ให้บริการ สพฉ. จึงประกาศให้คำแนะนำให้ผู้ขับขี่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือรถพยาบาลที่ต้องออกปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการ และขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่เปิดทางให้รถปฏิบัติการฉุกเฉินหรือรถพยาบาลให้สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ พร้อมย้ำว่า แม้ในช่วงสถานการณ์ชุมนุม ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ยังสามารถใช้บริการ 1669 ได้ตามปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยคำแนะนำตามประกาศ ระบุว่า ให้ติดตามข่าวการชุมนุมเพื่อสำรองเส้นทางเดินรถล่วงหน้า หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางไปสู่สถานที่ชุมนุม แต่หากมีความจำเป็นต้องผ่านเส้นทางดังกล่าว ให้ประสานไปที่ศูนย์สั่งการหรือติดต่อหมายเลข 1669 เพื่อประสานไปยังสถานีตำรวจหรือเจ้าพนักงานตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่รับผิดชอบหรือควบคุมพื้นที่ดังกล่าว เพื่อขอเส้นทางสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

ผู้ขับขี่รถบริการการแพทย์ฉถกเฉินหรือรถพยาบาล ให้ใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณเสียงตามความเร่งด่วนของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือตามคำสั่งแพทย์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active