“คณะก้าวหน้า” เปิด 32 ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.

‘ธนาธร’ ประกาศแคมเปญ “เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา” ระบุ เพื่อแก้ปัญหาใช้งบประมาณ ไม่ตอบโจทย์ประชาชน

วันนี้ (9 ต.ค. 2563) คณะก้าวหน้า เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 32 จังหวัด ลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญชื่อว่า “เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา” โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่าการเมืองระดับท้องถิ่นเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และจะสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีนี้ราว 8 แสนล้านบาท เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมหยิบยกปัญหาในการใช้งบประมาณในหลายพื้นที่ที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชน จึงเป็นเหตุผลให้คณะก้าวหน้าตัดสินใจลงทำงานการเมืองสนามท้องถิ่น

“เราจะลงแข่งด้วยนโยบาย โดยออกแบบนโยบายภายใต้การยึดอุดมการณ์ของพรรอนาคตใหม่ นั่นคือ ‘คนไทยเท่าเทียมกัน ประเทศไทยเท่าทันโลก’ แปรนโยบายระดับชาติของพรรคอนาคตใหม่เดิม ให้เป็นนโยบายที่จับต้องได้ในระดับท้องถิ่น นี่คือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการลงสมัครครั้งนี้”

สำหรับรายชื่อว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. ทั้ง 32 จังหวัด ที่ถูกเปิดเผย คือ ฉะเชิงเทรา นายยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ, พะเยา นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย, นครราชสีมา นายสาธิต ปีติวรา, นครสวรรค์ นายศรัญ ฤกษ์อัตกร, สุรินทร์ นายมานพ แสงดำ, นครพนม นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ, แพร่ นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ, ร้อยเอ็ด นายสถาพร ว่องสันธพงษ์, สิงห์บุรี นายสุรชัย บุญลือ, ลพบุรี นายฤทธิ์ พัวพันธ์, สมุทรสงคราม นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย, สระบุรี นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ, สมุทรสาคร นายอวยชัย จาตุรพันธ์, สุราษฏ์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครุประเสริฐ, อุบลราชธานี นายเชษฐา ไชยสัตย์, หนองคาย นายกฤศภณ หล้าวงศา, หนองบัวลำภู นายสมเกียรติ เชษฐสุมน, อยุธยา นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา, อ่างทอง นายโยธิน เปาอินทร์, อุดรธานี นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์, อุตรดิตถ์ นายปัณณวัฒน์ นาคมูล, ราชบุรี นางภรมน นรการกุมพล, ตาก นายคริษฐ์ ปานเนียม, นครปฐม นายชัชวาล นันทะสาร, นนทบุรี นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ, ระยอง นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์, บึงกาฬ นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น, พิษณุโลก นายณชพล พลอาสา, ปราจีนบุรี นางกฤษณ์กมล แพงศรี, พังงา นายสุทธิโชค ทองชุมนุม, สกลนคร  นายณรงค์เดช อุฬารกุล และมุกดาหาร  นายสุพจน์ สุอริยพงษ์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active