ศรีสุวรรณ ชี้ ม็อบสภาผิดกฎหมาย

ฝ่าฝืนข้อยกเว้น เตรียมเอาผิดทั้งทางแพ่งและอาญา ด้าน ‘ไทยภักดี’ เตรียมแจ้งความ Voice TV ผิด ม.112 ฐาน Live ชุมนุมสนามหลวง

วันนี้ (25 ก.ย. 2563) ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า กรณีที่มีการจัดการชุมนุมเพื่อให้สมาชิกรัฐสภายอมรับญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ผ่านมา ถือเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา 10 ข้อ

  1. ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง จนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น
  2. ร่วมกันกระทำการให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างในหมู่ประชาชน
  3. ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
  4. ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกัน ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัด อันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
  5. กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตราย หรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
  6. ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคด้านความปลอดภัย หรือความไม่สะดวกในการจราจร
  7. ร่วมกันวางหรือแขวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือกระทำด้วยประการใดในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร
  8. ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
  9. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
  10. ขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือ รูปรอยใด ๆ ที่บนถนน หรือในที่สาธารณะ

เขาระบุว่า แม้การชุมนุมจะเป็นสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ม.34 แต่เป็นการฝ่าฝืนข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในมาตราดังกล่าวด้วย การใช้สิทธิจึงใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ โดยข้อยกเว้นดังกล่าว คือ “เว้นแต่การฝ่าฝืนกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน” พร้อมระบุด้วยว่า ให้แกนนำผู้ชุมนุมเตรียมรับข้อหาข้างต้นเพิ่มจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ด้าน “กลุ่มไทยภักดี” เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ไทยภักดี ประเทศไทย เมื่อค่ำวานนี้ ระบุว่า วันนี้จะไปแจ้งความเอาผิดช่อง Voice TV ในความผิดตามมาตรา 112 จากการถ่ายทอดสดการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่สนามหลวง เมื่อวันที่ 19-20 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยนัดหมายไปแจ้งความที่ สภ.เมืองบนนทบุรี เวลา 14.00 น.

ดูเพิ่ม

“ศรีสุวรรณ” ชี้ชุมนุมหน้าสภาฯ​ ติดตามแก้ รธน.ผิดกฎหมาย​ 10 ข้อ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active