2 กลุ่มเห็นต่าง ชุมนุมหน้ารัฐสภา

ครช. ยืนยันหลักการต่อรัฐธรรมนูญ “ไม่แก้ไข…เขียนใหม่เท่านั้น” ด้าน ศอปส. เคลื่อนไหวเรียกร้องปกป้องสถาบันฯ ขอให้เร่งรัดดำเนินคดี

วันนี้ (10 ส.ค. 2563) กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง 2 กลุ่ม เดินทางไปที่หน้าอาคารรัฐสภา แสดงจุดยืนทางการเมืองเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ขณะที่อีกกลุ่มเรียกร้องให้ปกป้องชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

กลุ่มแรกเรียกตัวเองว่า “คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” หรือ ครช. นำโดย ‘รศ.อนุสรณ์ อุณโณ’ อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มเยาวชนและประชาชนที่มีจุดยืนต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยได้ยื่นร่าง พ.ร.บ.ประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ และยืนยันหลักการ “ไม่แก้ไข..เขียนใหม่เท่านั้น” ต่อ ‘สุทิน คลังแสง’ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน ที่เดินทางมารับหนังสือด้วยตนเอง

โดยนายสุทินยืนยันว่า จะนำร่างของ ครช. เข้าสู่เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 17 ส.ค. นี้ พร้อมยืนยันว่า ขณะนี้พรรคร่วมฝ่านค้านทั้ง 6 พรรค เห็นชอบให้มีการแก้ไขด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ก่อนยุติการชุมนุมไปเมื่อเวลา 11.30 น.

ขณะที่อีกกลุ่มเรียกตัวเองว่า “ศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบัน” หรือ ศอปส. รวมตัวชุมนุมบริเวณด้านหน้ารัฐสภา ระบุว่า รวมตัวกันเพื่อแสดงความรักชาติและสถาบันฯ พร้อมยื่นหนังสือขอให้ดำเนินการกับบุคคลที่หมิ่นสถาบันฯ โดยมี ‘แทนคุณ จิตต์อิสระ’ เลขานุการคณะทำงานทางการเมือง ของประธานสภาผู้แทนราษฏร เป็นตัวแทนรับหนังสือ

Author