แฟลชม็อบนักศึกษา ยกระดับเป็น “คณะประชาชนปลดแอก”

ชู 3 ข้อเรียกร้อง หยุดคุกคามประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ยุบสภาภายใต้กติกาประชาธิปไตย พร้อมยัน 2 จุดยืน ไม่เอารัฐประหาร ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ


วันนี้ (7 ส.ค. 2563) แกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอก พร้อมด้วยเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน แถลงการณ์เปิดตัว “คณะประชาชนปลดแอก – Free People” บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยยังคงยึดข้อเรียกร้องเดิม 3 ข้อ คือ 1) หยุดคุกคามประชาชน 2) ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และ 3) ยุบสภา อีกทั้งมี 2 จุดยืน คือ จะต้องไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีก และต้องไม่มีรัฐบาลแห่งชาติ

‘ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี’ เลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอก ผู้นำการแถลง ยืนยันว่าคณะประชาชนปลดแอก ไม่ได้เปลี่ยนชื่อจาก เยาวชนปลดแอก แต่เป็นการจัดตั้งใหม่เพื่อให้บรรลุข้อเรียกร้อง 3 ข้อ บน 2 จุดยืน ซึ่งจะเป็นการรวมตัวของประชาชน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง เดินหน้าขับเคลื่อนสู่สังคมการเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยจะมีการเคลื่อนไหวและการชุมนุมอย่างสันติ

ส่วนกรณีที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เตรียมจะเปิดเวทีรับฟังความเห็นของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยมอบหมายให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการ เขาระบุว่า ไม่ขอเข้าร่วมหากต้องหารือผ่านคนกลางหรือตัวแทน เพราะได้ระบุข้อเรียกร้องและจุดยืนเป็นที่ชัดเจนแล้ว โดยยืนยันว่า การเจรจาหารือจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นการพูดคุยโดยตรงกับนายกรัฐมนตรี ที่มีอำนาจตัดสินใจโดยตรงเท่านั้น

“มันเป็นการซื้อเวลามากกว่า หากจะเจรจา ต้องวางกรอบเวลาให้ชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะเป็นอย่างไร ร่างเสร็จเมื่อไร ประกาศใช้เมื่อไร และไม่ควรประกาศยุบสภาโดยทันที เพราะอย่างน้อยต้องเกิดขึ้นหลังจัดการกับรัฐธรรมนูญบางส่วนที่มีปัญหา เช่น ส.ว. หรือ ระบบเลือกตั้งแล้ว ท้ายที่สุดจะต้องนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”


สำหรับเหตุผลที่กลุ่มเยาวชนปลดแอก ประกาศยกระดับเป็นคณะประชาชนปลดแอก เนื่องจากผ่านมาแล้ว 2 สัปดาห์ นับจากที่กลุ่มมีข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อครบกำหนดเวลา กลับยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ จึงประกาศยกระดับการเคลื่อนไหวดังกล่าว

โดยคณะประชาชนปลดแอก นัดหมายอีกครั้งวันที่ 16 ส.ค. 2563 เวลา 15.00 – 21.00 น. พร้อมเชิญชวนให้นายกรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมรับฟังเสียงของประชาชนด้วยตนเอง

Author

Alternative Text

ฐิติญา เกษกาญจน์

นักข่าวสายหมี ฝันอยากเป็นนักเดินทาง และใฝ่หาความเท่าเทียม