เครือข่ายอากาศสะอาด เตรียมระดมหมื่นชื่อ ดันร่าง ก.ม.เข้าสภาฯ

เครือข่ายกว่า 60 องค์กร ยื่นเสนอ ร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. … หวังใช้กฎหมายแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 60 องค์กร ยื่นเสนอ ร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. … ต่อ ‘ชวน หลีกภัย’ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เตรียมระดมหมื่นรายชื่อผลักดันร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

‘รศ.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม’ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในตัวแทนยื่นร่างกฎหมายอากาศสะอาด ยืนยันว่า การยื่นร่างกฎหมายดังกล่าวไม่มีนัยยะทางการเมือง แต่เพราะเห็นว่ากฎหมายฉบับเดิม อยู่ในวังวนเก่า ๆ ที่พบว่ามีปัญหาในเชิงโครงสร้าง ซึ่งหากไม่เปลี่ยนโครงสร้างก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และปัญหามลพิษได้ ทางเครือข่ายฯ จึงได้ออกแบบร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวขึ้น

ซึ่งหากสภารับร่างกฎหมายดังกล่าวไว้ ก็พร้อมจะขับเคลื่อนต่อไป เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนให้เกิดสิทธิที่จะหายใจในอากาศสะอาด โดยการร่วมลงชื่ออย่างน้อย 10,000 รายชื่อ เพื่อผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ให้สามารถผ่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาต่อไป

“หลังจากนี้ตามขั้นตอนทางกฎหมาย คือ รออีก 15 วัน ถ้าสภาฯ มีการรับร่างดังกล่าว เราก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและขอรายชื่อสนับสนุนหมื่นรายชื่อ โดยจะเปิดทุกช่องทาง ควบคู่กับการจัดเสวนาทางออนไลน์ให้ข้อมูลและขับเคลื่อนต่อไป”


ด้าน ‘ชวน หลีกภัย’ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไว้ และมีการตรวจสอบความถูกต้องของการเสนอร่างกฎหมายต่อไป

“ดีใจที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และเห็นด้วยว่าจำเป็นที่จะต้องเร่งหาทางออก”


สำหรับ เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ในนามเครือข่ายภาคประชาชน รวมตัวกันโดยนักวิชาการหลายสถาบัน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านมามีการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อร่วมกันระดมข้อมูลทางวิชาการ และความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อปัญหามลพิษทางอากาศ และฝุ่น PM2.5 ตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา มีการรวบรวมข้อมูลไว้ใน สมุดปกขาว และ สมุดปกฟ้า กลไกหนึ่งในการผลักดันกฎหมายในนามภาคประชาชน

Author

Alternative Text
นักเขียน

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส