ปัญหาทรงผมนักเรียน แก้ได้! หากเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน

กมธ.ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาฯ หารือร่วม เพื่อแก้ปัญหาระเบียบทรงผมและความหลากหลายทางเพศ ด้าน ‘องค์กรนักเรียนเลว’ นัดเคลื่อนไหวอีกครั้งเย็นนี้ (31 ก.ค.)

วันนี้ (31 ก.ค. 2563) ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีเสวนา “การอยู่ร่วมกันด้วยการโอบรับวัฒนธรรมความหลากหลายทางเพศ” ร่วมจัดโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

‘ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์’ โฆษกคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ กล่าวว่า การปลูกฟังวัฒนธรรมการยอมรับความหลากหลายทางเพศในโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญ และจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน

“ความหลากหลายทางเพศก็เป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่โอบรับและทำความเข้าใจ แต่ก็มีปัญหาเพราะการรับรู้และอคติที่เคยมีอยู่ในอดีต อาจทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ยาก วันนี้จึงเชิญบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมหารือ และเป็นการอัพเดทสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อแก้ปัญหาและสร้างให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย”

‘ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์’ โฆษกคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

จากข้อมูลพบว่าแม้มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563 แต่ก็ยังมีบางโรงเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามและกลั่นแกล้งนักเรียนโดยบังคับตัดผม ซึ่งการใช้นโยบายหรือกฎระเบียบของโรงเรียนก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรง อีกทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแห่งขาดความเข้าใจ ว่านี่คือการปูพื้นฐานไปสู่การเลือกปฏิบัติในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศ โดยกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น นักกิจกรรมเพื่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ และตัวแทนครูข้ามเพศที่ได้รับการยอมรับจากโรงเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในเวทีเสวนา

การเสวนา จัดขึ้นภายหลังกลุ่มตัวแทนนักเรียน เดินเท้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนกฎระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ใน 2 ประเด็น  คือ เรื่องทรงผมนักเรียน และการแต่งชุดนักเรียนตามเพศวิถีในกลุ่มนักเรียนที่เป็นผูมีความหลากหลายทางเพศ

โดยช่วงเย็นวันนี้ กลุ่มนักเรียนที่เรียกตัวเองว่า “องค์กรนักเรียนเลว” จะเดินทางไปที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องข้อเสนอ 3 ข้อ คือ ครูต้องไม่ทารุณ กฎระเบียบต้องไม่ละเมิดสิทธิ และนักเรียนคิดเห็นได้อย่างเสรีภาพ

Author

Alternative Text
นักเขียน

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน