สังคมสูงวัย แก่ไปใครดูแล : นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท

Active Talk(15 ธ.ค. 2565)

คนแต่ละวัยมองโลกต่างกัน จินตนาการในวัยสูงอายุต่างกัน มุมมองสำคัญ 2 อย่าง อย่างแรกคือ 5 เสาหลัก สู่การสร้าง หลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ อย่างที่ 2 คือ นี่เป็นเรื่องของคนทุกช่วงวัยที่จะต้องทำเพื่อตัวเอง คิดถึงอนาคต ต้องเตรียมการตั้งแต่วันนี้
.
“นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท” |ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

📌 ชม #ActiveTalk ย้อนหลัง https://theactive.net/video/welfare-20221215/

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

วราพร อัมภารัตน์