บทเรียน 8 ปี ขบวนการภาคประชาชน : นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

Active Talk( 25 ส.ค 2565)

สิทธิชุมชน นวัตกรรมสำคัญในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540

เป็นสิทธิร่วมชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม มีสิทธิใช้ประโยชน์และบริหารจัดการที่ดิน-ป่า-ลุ่มน้ำ-ทะเลชายฝั่งและสินแร่

นโยบายของรัฐบาลชุดนี้สวนทางกับการพัฒนามั่นคงและยั่งยืน สิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องกำลังถูกการทำงานของรัฐบาล 8 ปี ทำร้ายและทำลาย


นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

📌ชม #ActiveTalk บทเรียน 8 ปี ขบวนการภาคประชาชน ย้อนหลังที่

https://theactive.net/video/politics-20220825/


📌อ่าน ‘อดีต กสม.’ ซัด 8 ปี ประยุทธ์ ทำลายทรัพยากร ละเมิดสิทธิชุมชน

https://theactive.net/news/politics-20220826/

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

วราพร อัมภารัตน์