“ต้องเปลี่ยนศูนย์สาธารณสุข กทม. ให้เป็นโรงพยาบาลให้ได้”

‘นิมิตร์ เทียนอุดม’ จากเวที Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ

“ต้องเปลี่ยนศูนย์สาธารณสุขให้เป็นโรงพยาบาลให้ได้ ผู้ว่าฯ กทม. หรือผู้สมัครไม่อยากทำนโยบายนี้ เพราะหาเสียงไม่ได้ ถ้าผู้สมัครคนไหนไม่มีนโยบายเรื่องนี้ไม่ต้องพิจารณา… โควิด-19 บอกเรา ภาวะสุขภาพ กทม. แย่มาก”

นิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่า ตนเกิดใน กทม. ทางกายภาพ กทม. เปลี่ยนไปมาก ก่อนเกิดถนนลูกรังก็ยังมี ทางกายภาพดีขึ้นต่อเนื่อง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง คือ ระบบสาธารณสุข

“กทม. ต้องมีโรงพยาบาลประจำเขต โควิด-19 ที่ผ่านมาสะท้อนว่า ศูนย์สาธารณสุข ไม่มีกำลังพอจัดการโรคระบาดแบบนี้ ผมคิดว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนระบบสาธารณสุขให้เป็นโรงพยาบาลให้ได้ แล้วพอเป็น โรงพยาบาลแล้วคอนเนคกับชุมชน และคลินิก และสร้างให้ชุมชนเป็นเจ้าของโรงพยาบาล”

สาธารณสุข กทม.

อีกเสียงสะท้อนจากเวที Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ โดย “เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวขององค์กร เครือข่ายภาคประชาชน และคนรุ่นใหม่กลุ่มต่าง ๆ กว่า 70 องค์กร ที่ต้องการให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้กำหนดทิศทางผู้ว่าฯ กทม. ด้วยการนำเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเมืองจากการรวบรวมเสียงของประชาชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active