ขั้นตอนพิจาณางบประมาณ กทม. ปี 2566

สภากรุงเทพมหานคร ลงมติรับหลักการใน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรุงเทพมหานคร วงเงินงบประมาณ 79,000 ล้านบาท ใช้เวลาการอภิปราย 2 วัน บรรดา ส.ก. ต่างหยิบยกปัญหาที่ผ่านมาในเขตของตัวเอง เพื่อนำไปสู่การใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม

The Active ชวนทุกท่านทำความเข้าใจขั้นตอนพิจารณางบประมาณ ต่อจากนี้

งบประมาณ กทม.
  • ส.ค. 2565 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 62 คน ประกอบด้วย ส.ก. จำนวน 47 คน และคณะผู้บริหาร กทม. อีก 15 คน ซึ่งต้องพิจารณาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน
  • 15 – 29 ส.ค. สภากรุงเทพมหานคร พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ วาระที่ 2 พิจารณารายมาตรา และวาระที่ 3 ลงมติ
  • 30 ส.ค. 2565 สภากรุงเทพมหานคร ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 7 วัน
  • 6 ก.ย. 2565 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

โอกาสในการบริหารจัดการงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ ได้วางเอาไว้ รายละเอียดการใช้งบประมาณ ในแต่ละด้านที่อาจมีการปรับเปลี่ยนในวาระ 2 และ 3 จึงน่าจับตามองว่าจะออกมาในรูปแบบใด จะยังคงมีเค้าเดิมของงบประมาณที่เสนอเอาไว้ในยุคผู้ว่าฯ กทม. คนก่อนหน้าหรือไม่


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

กษิพัฒน์ ลัดดามณีโรจน์

ผู้รู้ | ผู้ตื่น | ผู้แก้งาน ...กราบบบส์