“กทม. เหมือนคนป่วย อาการโคม่า และดื้อยาอีกด้วย”

‘มานิตย์ อินทร์พิมพ์’ จากเวที Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ

“กทม. เหมือนคนป่วย อาการโคม่า และดื้อยาอีกด้วย กทม. และไทยจะเปลี่ยนไม่ได้ ถ้าไม่ได้อยู่ในมือประชาชนที่ช่วยกันขับเคลื่อน”

มานิตย์ อินทร์พิมพ์ หรือ คุณซาบะ ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ระบุว่า กทม. เหมือนคนป่วย ที่อาการโคม่า และยังดื้อยาอีกด้วย เรามองเห็นเพื่อให้เข้าใจว่าจะแก้ไขอย่างไรต่อไป

ทั้งนี้ กทม. และไทย จะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าไม่ได้อยู่ในมือประชาชนที่ช่วยกันขับเคลื่อนฝัน และเราต้องเคลื่อนมัน ที่ผ่านมากี่ครั้งแล้วที่เกิดขึ้นแล้วหายไป เรามีส่วนร่วมตลอดเวลา แต่ก็หายไป

“ครั้งนี้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่มาปุ๊บ จะชวนทุกท่าน ในที่นี่ให้คุยให้สะเด็ดน้ำให้ได้ว่าเราอยากทำอะไร กับ กทม. และเดินไปหาผู้ว่าฯ กทม. ว่าจะทำอย่างไร หนึ่ง สอง สาม สี่ ผมคิดว่าพวกเราทุกคนมองเห็นภาพปัญหา มีวิธีการแก้ไขที่มีผู้เชี่ยวชาญมากมาย ทั้งภาควิชาการ และภาคประชาชน”

อีกเสียงสะท้อนจากเวที Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ โดย “เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวขององค์กร เครือข่ายภาคประชาชน และคนรุ่นใหม่กลุ่มต่าง ๆ กว่า 70 องค์กร ที่ต้องการให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้กำหนดทิศทางผู้ว่าฯ กทม. ด้วยการนำเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเมืองจากการรวบรวมเสียงของประชาชน

เลือกตั้งผู้ว่าฯ65

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active