“ฟังเสียงกรุงเทพฯ เป็นโอกาสให้ผู้ว่าฯ กทม. ได้สัญญาประชาคมกับภาคประชาชน”

‘มานะ นิมิตรมงคล’ จากเวที Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ

“เราจับตัวเลขงบประมาณที่ซุกซ่อนอยู่ใน กทม. ได้ยากมาก โครงการฟังเสียงกรุงเทพฯ เป็นโอกาสให้ ผู้ว่าฯ กทม. ได้สัญญาประชาคมกับภาคประชาชน ผ่านระบบ Promise tracker ให้ประชาชนติดตาม ป้องกันการขายฝัน ถ้าระบบถูกเปิดเผยเราสร้างระบบ AI จับเสียงของคน กทม. จะตรวจสอบทุจริตได้อีกไม่น้อย”

มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ระบุว่า กทม. มีการคอร์รัปชันที่พิสดารกว่าจังหวัดอื่นในประเทศไทย แบ่งผลประโยชน์กันระหว่างนักการเมือง กับ เจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องคอร์รัปชันไม่หมด รีดไถแล้วก็ต้องช่วยเหลือกัน เช่น มีรายของ สตง. ปี 2558-2559 พบว่า โรงภาพยนตร์ใน กทม. ประมาณ 90% ไม่ผ่านมาตรฐานด้านอัคคีภัย

เราเห็นข่าวหมอกระต่ายโดนรถชน แต่ใน ปี 2558 กทม. ใช้งบประมาณ 50 ล้าน เพื่อทำสัญญาณไฟกดปุ่ม 10 โครงการ จึงอยากรู้ว่างบประมาณส่วนนี้ไปอยู่ตรงไหน ขณะเดียวกันเราอยากมีคุณภาพอากาศดี มีสวนสาธารณะ ตั้งแต่ปี 2558-2564 กทม. ใช้งบฯ 700 ล้านบาทในการซื้อต้นไม้

ต่อต้านคอร์รัปชัน

อีกเสียงสะท้อนจากเวที Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ โดย “เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวขององค์กร เครือข่ายภาคประชาชน และคนรุ่นใหม่กลุ่มต่าง ๆ กว่า 70 องค์กร ที่ต้องการให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้กำหนดทิศทางผู้ว่าฯ กทม. ด้วยการนำเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเมืองจากการรวบรวมเสียงของประชาชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active