เตือน! 3 จังหวัด รับมือวิกฤตแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นอีก 30-50 ซม.

กรมชลประทาน แจ้งเตือน มวลน้ำฝน น้ำจากเขื่อน และน้ำค้างทุ่ง ไหลสมทบแม่น้ำท่าจีน คาดว่าส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนสูงขึ้นอีกt กว่า 30-50 เซนติเมตร ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคมนี้

กรมชลประทาน รายงานว่า จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำท่าจีน ต้องระวังแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 20-30 เซนติเมตรจากระดับปกติ จากมวลน้ำที่ไหลมาสบทบจากหลายทิศทาง โดยเฉพาะมวลน้ำค้างทุ่งในพื้นที่แต่ละจังหวัดกับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ ที่รอการระบายลงแม่น้ำท่าจีนมากถึงร้อยละ 70 ขณะที่มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมาสมทบกับแม่น้ำท่าจีนผ่านประตูระบายน้ำพลเทพอีกประมาณร้อยละ 20 และมวลน้ำจากเขื่อนกระเสียวระบายผ่านประตูระบายน้ำกระเสียว-สุพรรณ มารวมกับแม่น้ำท่าจีน อีกร้อยละ 10 คาดว่าจะใช้เวลากว่า 1-2 สัปดาห์ กว่าที่ระดับน้ำจากแม่น้ำท่าจีนจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ

จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร มีพื้นที่บางอำเภอติดกับแม่น้ำท่าจีน รับความเสี่ยงน้ำไหลล้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่ไม่มีคันกั้นน้ำ และบางอำเภอกำลังประสบภัยน้ำท่วม เช่น อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร คาดว่ามวลน้ำที่ไหลสบทบอาจซ้ำเติมปัญหาเดิมที่มีอยู่

ด้าน กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ รายงานสถานการณ์ภาพรวมพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามชุก อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภออู่ทอง อำเภอสองพี่น้อง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอดอนเจดีย์ และ อำเภอศรีประจันต์

จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 3 อำเภอ โดยน้ำได้ล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำที่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน และระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณ อำเภอบางเลน และ อำเภอนครชัยศรี เอ่อท่วมตลาดและบ้านเรือนที่อยู่ใกล้แม่น้ำในหลายพื้นที่ ประกอบกับน้ำทะเลหนุนที่ทำให้ระดับน้ำยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำต่อไปและมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

กษิพัฒน์ ลัดดามณีโรจน์

ผู้รู้ | ผู้ตื่น | ผู้แก้งาน ...กราบบบส์