อากาศเปลี่ยนแปลง ชีวิตเกษตรกรเปลี่ยนไป :ชุติมา น้อยนารถ

Active Talk(8 ธ.ค. 2565)

“กังวลเรื่องโลกร้อน ความร้อน เพราะแมลงเข้าทำลายผลผลิต ทำให้ต้นทุนการเกษตรสูงขึ้น รวมถึงเรื่องน้ำที่ต้องรับมือรายปี และภาวะอากาศกระชาก อยากให้รัฐบาลลงทุนเรื่องการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อ ให้ความรู้ว่า โลกร้อนแล้วแย่แน่ ! “

.

ชุติมา น้อยนารถ |กลุ่มเกษตรกรยั่งยืนคลองจินดา จ.นครปฐม

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

ศุภเชฐ ศรีจันทร์