น้ำเหนือ น้ำหนุน จ่อกรุงเทพฯ รอด-ไม่รอด? :รศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

Active Talk( 6 ต.ค. 2565)

น้ำท่วมใหญ่ เกือบจะเกิดทุกๆ 10 ปี ในมิติการจัดการภัยพิบัติ เราจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่มากพอ ต่อมาคือการปรับตัว อย่างพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจำเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์เพื่อให้คนในพื้นที่เข้าใจ สุดท้ายคือเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะคนอยู่นอกคัน ต้องสื่อสารให้มากขึ้น ให้พร้อมที่จะปรับตัวและรับข้อมูล


รศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์” |ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ชม Active Talk ย้อนหลังที่

https://theactive.net/video/disaster-20221006/

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

วราพร อัมภารัตน์