วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑลจะแก้ยังไง? : รศ.บัญชา ขวัญยืน

Active Talk (28 ก.ค.65)

วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑลจะแก้ยังไง...?
กรุงเทพฯต้องไม่คิดแยกส่วนในการบริหารจัดการน้ำ

“กรุงเทพฯต้องไม่คิดแยกส่วนในการบริหารจัดการน้ำ

ควรวางแผนร่วมกับจังหวัดข้างเคียง เพื่ออนาคตอาจต้องร่วมทำงานกัน เช่น จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดึงน้ำออกบางช่วงให้ได้เร็วที่สุด

ที่สำคัญ ต้องบูรณาการจัดการน้ำร่วมกันทั้งหมด กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆต้องคุยกัน!! “

“รศ.บัญชา ขวัญยืน” รองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ชมคลิปเต็ม #ActiveTalk วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑลจะแก้ยังไง…?

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

วราพร อัมภารัตน์