6 เมืองในฝัน ชวน “ปลุกกรุงเทพฯ” ก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ 65

ท่ามกลางปรากฏการณ์ “ปลุกกรุงเทพฯ” ที่คึกคักมากยิ่งขึ้น หลังเปิดรับสมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ย่านดินแดง อีกฟากที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ย่านปทุมวัน ภาคีภาคประชาชนมากกว่า 70 องค์กร ก็ร่วมกันเปิดตัว “เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ” ในวันเดียวกันเพื่อเปิดภาพฝันเมือง 6 ลักษณะ ที่ต้องการปลุกผู้ว่าฯ ให้ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง หวังให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพ ตอบโจทย์ความเป็นเมืองระดับสากลของประเทศไทย ได้แก่ 


1. “เมืองน่าอยู่” เรื่องการจัดการน้ำท่วม น้ำเสียที่ดี ไร้ฝุ่นควันพิษ และขยะ

2. “เมืองปลอดภัย” ครอบครัวปลอดภัย สัญจรปลอดภัย ประชาชนเข้าถึงพื้นที่อาหาร

3. “เมืองทันสมัย” การเดินทางเชื่อมต่อทางหลักและรอง ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และเป็นเมืองแบ่งปันเทคโนโลยี

4. “เมืองเป็นธรรม” เมืองของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีสิทธิในการอยู่ร่วมกันในเมืองอย่างเป็นธรรม

5. “เมืองสร้างสรรค์ เมืองในฝันของคนรุ่นใหม่” เพิ่มพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ศิลปะ เพิ่มโอกาสให้ความคิดสร้างสรรค์กับทุกกลุ่ม

6. “เมืองมีส่วนร่วม” มีธรรมมาภิบาล เพิ่มอำนาจประชาชน ชุมชนร่วมพัฒนาเมือง

ภาพฝัน 6 ลักษณะ ได้ถูกนำเสนอเพื่อสนทนาถึงการสร้างเมืองให้เกิดขึ้นจริงกับ 3 นักเฝ้ามองเมือง ผศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, ผศ.ทวิดา กมลเวชช คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ และ สติธร ธนานิธิโชติ ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

The Active ชวนติดตามแนวคิดปลุกกรุงเทพฯ ของภาคประชาสังคม และ 3 นักเฝ้ามองการเมือง กับความเป็นไปได้ของภารกิจเปลี่ยนมหานครที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ด้วยการเฝ้ามองในฐานะพลเมืองที่จะร่วมกันเปลี่ยนการเลือกตั้งท้องถิ่นสนามใหญ่ครั้งนี้ ผ่านรูปแบบ Visual note taking

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active