วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑลจะแก้ยังไง? : กาจวิศว์ กล้าหาญ

Active Talk(28 ก.ค.65)


เมื่อเกิดน้ำท่วม กทม.สิ่งแรกที่ทุกคนคิดคือควรพยายามช่วยเหลือใช้พื้นที่ บ่อ แหล่งกักเก็บน้ำในอาคารบ้านเรือน ซับน้ำก่อนที่น้ำจะไปถึงเส้นเลือดใหญ่ที่เป็นอุโมงค์เพราะที่เราเห็นเส้นเลือดฝอยอุดตัน ระบายไม่ทัน หากทุกคนทิ้งน้ำลงบนถนน
หากทุกคนช่วยกันลดปริมาณน้ำที่ระบายออกจากบ้านสู่ท่อหน้าบ้าน และช่วยกันดูแลไม่ให้ขยะไปอุดตันท่อ จะช่วยลดปัญหา
เพราะเวลานี้ ถ้าหากจะหวังภาครัฐและงบประมาณคงไม่พอ!! เพราะมีข้อจำกัดในหลายเรื่อง

กาจวิศว์ กล้าหาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

ชม Active talk วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑลจะแก้ยังไง…?

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

วราพร อัมภารัตน์