แรลลี่ ระบบขนส่งสาธารณะชมเมือง

เครือข่ายคนรุ่นใหม่ ขนส่งขนสุขสาธารณะ จัดทริป แรลลี่ ชวนประชาชนนั่งรถโดยสารสาธารณะชมเมือง จากชานเมืองสู่กลางเมือง เพื่อสัมผัสบรรยากาศ การใช้ขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า

.

รวมทั้งชวนผู้ร่วมทริปเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายความสะดวก และปัญหาในการเดินทาง สู่ข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะอย่างจริงจัง

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา

Alternative Text
AUTHOR

วราพร อัมภารัตน์