ขนส่ง ขนสุข สาธารณะ สำหรับใคร ?

“รถไฟฟ้าราคาแพงไหม ? รถไฟฟ้าควรเป็นบริการสาธารณะหรือไม่ ? แล้วประชาชนควรได้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าหรือเปล่า ?”

.

คำถามที่ชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลข้อมูล เสนอต่อกลไกลหวังผลักดันให้รถไฟฟ้าเป็นบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ซึ่งกิจกรรมนี้เรียกว่า “ขนส่ง ขนสุข สาธารณะ”

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา