ปัญหาคะแนนผู้สมัครบอร์ดประกันสังคม I ตรงประเด็น 12 ก.พ. 67

เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกของไทย ผ่านพ้นไปแล้วเกือบ 2 เดือน แต่ทำไมบอร์ดชุดใหม่ยังไม่เข้าทำงาน ผู้ประกันตน 24 ล้านคน รวมถึงประชาชนทั่วไปสงสัย เพราะนอกจากจะเป็นการเลือกตั้งบอร์ดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยแล้ว บอรด์ชุดใหม่ ยังผูกโยงอยู่กับปัญหาของผู้ประกันตน 1 ในนั้น ที่มีการเปิดเผยกันในโลกออนไลน์ ก็คือ สิทธิการรักษาฟัน 900 บาท เมื่อมีคำถามว่า ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุน แต่ทำไมสิทธิของผู้ประกันตน จึงไม่เทียบเท่ากับสิทธิ ข้าราชการและบัตรทองสักที . ล่าสุด  มีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับเรื่องการรับรองบอร์ดชุดใหม่ ซึ่ง “ทีมประกันสังคมถ้วนหน้า” ชนะเลือกตั้งเกือบยกทีม ในส่วนของผู้ประกันตน เลขาฯ ประกันสังคม บอกว่ากำลังจะรับรองผลการเลือกตั้ง หลังจากยกอุทธรณ์ กรณี “นายปรารถนา โพธิ์ดี” แต่สิ่งที่สังคมตั้งคำถามมากที่สุดคือ มีอะไรที่เป็นผลผูกพันกับบอร์ดชุดเก่าหรือไม่ ทำให้การทำงานของบอร์ดชุดใหม่ ไม่สามารถทำได้ทันที

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active