วิเคราะห์ก้าวต่อไปสิทธิประโยชน์ทำฟันผู้ประกันตน I ตรงประเด็น 12 ก.พ. 67

ก้าวต่อไปสิทธิประโยชน์ทำฟันผู้ประกันตน เปิดใจผู้ประกันตน ที่ร้องเรียนประกันสังคม ให้ กสม. ตรวจสอบ กรณี จำกัดวงเงินทำฟัน 900 บาท ละเมิดสิทธิมนุษยชน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active