คกก.ไตรภาคี พิจารณาการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ I ตรงประเด็น 20 ธ.ค. 66

สำหรับการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี หารือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำใหม่ หลังนายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการนำมติเมื่อ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา กลับไปพิจารณาใหม่ ซึ่งผลจะออกมาอย่างไร ต้องอาศัยมติ 2 ใน 3 ขณะที่ตัวแทนฝ่ายนายจ้างระบุชัดว่า การต้องกลับมาทบทวนมติ เพราะมีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active