ศักยภาพ “คนพิการ” กับโอกาสการมีงานทำ I ตรงประเด็น 4 ธ.ค. 66

ภายหลังเพิ่งผ่านพ้น “วันคนพิการสากล” มาเมื่อวานนี้(4 ธ.ค. 66)เรื่องหนึ่งที่รณรงค์กันมาก คือการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเพื่อให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งความสำเร็จจากความพยายามของหลายภาคส่วนที่สื่อสารถึงศักยภาพของคนพิการ น่าจะพอสะท้อนผ่านตัวเลขเชิงสถิติได้บ้าง โดยพบว่า 8 ปีที่ผ่านมา คนพิการได้รับโอกาสงานมากถึง 50,000 อัตรา คิดเป็นมูลค่า 5,500 ล้านบาท แล้วถ้าลองมาดูตัวเลขรายละเอียดก็พบแนวโน้มที่ดีขึ้น ในปีนี้ คนพิการได้รับการจ้างงาน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active