วังวนหนี้สินที่ฉุดรั้งชีวิตประชาชน I ตรงประเด็น 4 ธ.ค. 66

ถ้าย้อนหลังในรอบ 20 ปี มีความพยายามแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตมาโดยตลอด จากหลากหลายรัฐบาล ผ่านนโยบายต่าง ๆ เช่น 30บาทรักษาทุกโรค เรียนฟรี เบี้ยยังชีพ เรื่อยมาถึง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการรับผิดชอบ 1 ครัวเรือนยากจน แต่ต้องยอมรับว่า ปัญหาความยากจนของคนไทย ไม่ได้หมดไปง่าย ๆ หลายคนอาจไม่เข้าเกณฑ์นิยามความยากจนของหลายรัฐบาล แต่พวกเขาไม่จนจริงหรือไม่ ลองไปดูตัวอย่าง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active