ปรับสูตรหนี้ กยศ. สร้างโอกาสหรือภาระ?

ผลการศึกษาชี้ว่า การจ่ายหนี้กู้ยืมเรียนแต่ละงวดไม่ควรเกินร้อยละ 8 ของเงินเดือนผู้กู้ยืม แต่มีคนไม่น้อยกว่า 20% ที่กู้กยศ. จบป. ตรีไปแล้วมีรายได้ต่ำมาก ทำให้การกู้ยืมเพื่อโอกาสในการศึกษากลายเป็นภาระของในวัยทำงาน

.

The Active ชวนพูดคุยกับ เกียรติอนันนต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงแนวทางและผลประโยชน์ของการปรับสูตรหนี้ ตลอดจนการสร้างระบบแนะแนวเพื่อให้ผู้เรียนมีข้อมูลใช้ตัดสินใจอย่างรอบด้านก่อนกู้ยืม

Author

Alternative Text
AUTHOR

พีรดนย์ ภาคีเนตร

บัณฑิตจบใหม่คณะสื่อสารฯ ผู้เฝ้าหาเรื่องตลกขบขันในชีวิต แต่พบว่าสิ่งที่ตลกที่สุดคือชีวิตเราเอง

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา