ข้อจำกัดเข้าถึงสวัสดิการ “เงินอุดหนุนเด็กเล็ก” อุปสรรค “พัฒนาทุนมนุษย์” I ตรงประเด็น 20 พ.ย. 66

“มีลูกมาก จะยากจน” คำนี้คงใช้ไม่ได้สำหรับยุคนี้แล้วนะคะ เพราะหลายคน อาจจะบอกว่า “มีลูกแค่คนเดียว ก็ยากจนแล้ว”เพราะงานวิจัยพบว่า ปัจจุบันผู้หญิงคนหนึ่งจะมีรายได้ลดลงทันที 20% หลังคลอด จากค่าเลี้ยงดู ค่าเสียโอกาส นี่ยังไม่นับรวมการเลี้ยงเด็กในช่วงวัย 0-6 ขวบ ให้มีคุณภาพ ย้ำ!! แบบมีคุณภาพ ที่จะต้องใช้เงินถึง 1.2 ล้านบาท / คน และถ้าเราดูจากนโยบายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 600บาท /เดือน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขีดเส้นรับตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป ทั้ง 2 ส่วนนี้ ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้น้อย หรือปัจจุบันที่ครอบครัว กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ไม่ได้มีปู่ย่าตายายมาคอยเลี้ยงดู แม้ว่าจะสำคัญแต่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าการเข้าถึงก็ยังมีอุปสรรค

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active