มีลูกช่วยชาติ ชาติช่วย ?

1 ชีวิตที่เกิดมาในครอบครัวที่เปราะบาง ควรจะได้รับสิทธิที่ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ

.
ปี 65 ประเทศไทยมีเด็ก 0-6 ขวบ ที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน 600 บาทต่อเดือน กว่า 2 ล้านคน และอยู่ภายในศูนย์เด็กเล็กนอกระบบที่ไม่ได้รับงบฯ จากรัฐ อีกจำนวนมาก อุปสรรคเหล่านี้ทำให้ครอบครัวส่วนใหญ่ที่ถูกขีดอยู่ภายในเส้นความยากจน “ไม่อยากมีลูก”
.
การเพิ่มอัตราการเกิด เพื่อต่อสู่กับสถานการณ์สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในอีกไม่ช้า สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้าที่ภาคประชาชนขับเคลื่อนมากว่า 2 ทศวรรษ อาจไม่ใช่แค่การทำให้ประเทศชาติมีลูกทันใช้ แต่เป็นการร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาพลเมืองที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมาอีก 1 คน ด้วย

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา