กทม.พัฒนาฐานข้อมูล หนุนสวัสดิการเด็กเล็ก I ตรงประเด็น 8 พ.ย.66

แม้ข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมที่ต้องการให้สวัสดิการเด็ก แรกเกิด-6 ขวบ เป็นแบบถ้วนหน้า 600 บาท และการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความยืดหยุ่น จะยังไม่มีความเคลื่อนไหวในฝั่งของรัฐบาล

แต่ล่าสุดนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่า กทม. รับปากแล้วว่าจะนำร่องพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน รวมถึงจะมีกลไกในการค้นหาเด็กตกหล่นให้ได้รับสิทธิ ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานแรกในระดับท้องถิ่นที่ออกมาสนับสนุนแนวคิดนี้

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active