พร้อมไหม ? ยกระดับแรงงานสร้างสรรค์​

สถานการณ์การสู้รบที่อิสราเอล นำไปสู่เหตุความสูญเสียในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก แม้ผลกระทบอาจจะดูห่างไกลจากประเทศไทย แต่การมีแรงงานจำนวนหนึ่งถูกจับตัวไป ต้องยอมรับว่าไทยได้หันกลับมาทบทวนหลายเรื่อง ทั้งการสื่อสาร การช่วยเหลือในระยะสั้นและการสร้างระบบสวัดิการที่ดีให้กับแรงงาน ในฐานะที่อิสราเอล ถือว่า เป็นตลาดแรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องการแรงงานไทย รวมถึงความเชื่อมั่น ที่ต้องทำให้แรงงานไทย มั่นใจว่า กลับมาแล้วจะมีโอกาสกลับไปทำงานที่อิสราเอล และได้รับการเยียวยา งาน – รายได้ ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า – การรันตีเงินก้อน สามารถส่งมาช่วยเหลือครอบครัวได้ ทั้งหมดนี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้แรงงานไทย ยอมเสี่ยงชีวิตไปทำงานต่างแดนเพื่อผลตอบแทนและชีวิตที่ดีขึ้น . แต่คงจะดีกว่านี้ถ้าพวกเขาได้มีโอกาสเลือกชีวิตดี ๆ ที่บ้านเกิดของตัวเอง ได้ทำงานที่บ้าน ได้อยู่กันพร้อมหน้ากับครอบครัว ชวนคุณผู้ชม มองกันต่อว่าแล้ว แรงงานไทย จะมองหาโอกาสการได้ทำงานดี ๆ ตามศักยภาพของตัวเองได้แค่ไหน ขณะที่ไทยเองก็ยังไม่สามารถผลิตแรงงาน ที่มีทักษะ และศักยภาพมากพอกับความต้องการของตลาดงาน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active