แผนงานผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์

เมื่อพูดถึงการสร้างโอกาสของแรงงานไทย รัฐบาลนี้ ก็เล็ง สร้างงาน สร้างโอกาส – ผ่านการใช้โจทย์ด้านวัฒนธรรม และการสร้างสรรค์ ผลักดันให้เกิด ‘อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์’ ที่เห็นความคืบหน้าคือ การตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างงาน 20 ล้านตำแหน่ง สิ่งนี้จะเรียกว่า เป็นโอกาสให้กับตลาดแรงงานไทยแค่ไหน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active