สวัสดิการ ‘ถ้วนหน้า’ สู่ ‘เด็กไทยพลัดถิ่น’

แม้จะยังไม่ได้รับสัญชาติไทย แต่เด็กไทยพลัดถิ่นที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยควรได้รับสวัสดิการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียม

.

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า นำโดย ‘สุนี ไชยรส’ จึงพยายามผลักดันให้นโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเด็กทุกคน

.

The Active ชวนฟังข้อเรียกร้องของคณะทำงานฯ ที่เป็นตัวแทนส่งเสียงไปถึงภาครัฐ เพื่อเด็กทุกคนในสังคม รวมถึงเด็กไทยพลัดถิ่นที่อาจถูกมองข้ามไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา