ข้อเรียกร้อง “วันแรงงานแห่งชาติ” ปี 2566

1 พฤษภาคมทุกปี วันแรงงานแห่งชาติ และ วันกรรมกรสากล เป็นอีกวันสำคัญ ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ ทุก ๆ ปี พี่น้องแรงงาน มนุษย์เงินเดือน ในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน ธนาคาร ห้างร้านต่าง ๆ ก็ได้หยุดงานกันเป็นพิเศษ 1 วัน แต่ที่กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันไปแล้ว คือ การรวมตัวกันของกลุ่มแรงงาน เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง ต่อรัฐบาล ซึ่งในบ้านเรา เครือข่ายแรงงาน ที่ออกมาเคลื่อนไหวเเนื่องในวันแรงงาน ก็ถูกแบ่งกันชัดเจน เป็น 2 ขบวนหลัก ๆ แม้จัดงานกันคนละที่ แต่ข้อเรียกร้องแรงงานก็ไม่หนีกันเท่าไหร่

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active