ปัญหาแรงงาน สภาพการจ้างงานต่างไปจากเดิม

แต่ที่ต้องยอมรับคือ ในยุคนี้ สภาพการจ้างงานต่างไปจากเดิม ไม่ว่าจะมาจากสถานการณ์โรคระบาด สถานการณ์เศรษฐกิจ หรือแม้แต่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้เราเห็นการจ้างงานในหลากหลายรูปแบบ เราเห็นคนทำงานฟรีแลนซ์ ไม่มีเวลากำหนดชัดเจน ไม่มีระบบนายจ้างลูกจ้าง แน่นอนว่ามีอิสระมากขึ้น ไม่ต้องอยู่ในระบบทำงานเข้าออกเป็นเวลา แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการไร้ซึ่งสิทธิ สวัสดิการ และไร้หลักประกันการทำงาน สิ่งนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ของการจ้างงานทุกวันนี้ ยังไม่นับรวมความไม่เป็นธรรมอีกหลายเรื่อง ที่ผู้ใช้แรงงานไม่ว่ารูปแบบไหน ต้องเผชิญชะตากรรม จนทำให้แรงงานยุคนี้ แทบมองไม่เห็นความมั่นคงในอาชีพ ลองไปฟังเสียงของปัญหาเหล่านี้จากตัวแทนแรงงาน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active