บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกความหวังของคนรายได้น้อย

ภาพความวุ่นวายในวันแรก ทั้งคนที่ไปยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ดำเนินการไม่ได้ เพราะเว็บไซด์ มีปัญหา หลังมีคนจำนวนมากเข้าใช้บริการ และแค่วันแรก ก็มีผู้ที่ยื่นอุทธรณ์เพราะถูกตัดสิทธิไปแล้วกว่า 1 แสน 7 หมื่นคน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นอีกความหวังของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีผู้ยื่นรับสิทธิ์กว่า 22 ล้านคน แต่ผ่านเกณฑ์ 14 ล้านคน หลังกระทรวงการคลังปรับหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวเลขผู้ลงทะเบียน 22 ล้านคน กำลังบอกอะไร

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active