เบี้ยชราแค่ไหน ได้ใจวัยเกษียณ ?

การผลักดันกฎหมายบำนาญประชาชน เริ่มตั้งแต่ปี 2551 ถูกปัดตกในปี 2564

.

ขณะที่หลายพรรคการเมืองเริ่มเห็นความสำคัญ และประกาศนโยบายบำนาญ 3,000 บาท รองรับสังคมสูงวัยที่เสี่ยงจนมากขึ้น เพื่อให้คนวัยชราได้มีหลักประกันชีวิตที่สุขสบาย

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา