VAT 10%! ปฏิรูปภาษี-ขึ้นเบี้ยผู้สูงอายุ

ขึ้นเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาท ว้าว! หลายพรรคเริ่มหาเสียงด้วยนโยบายนี้

.

นี่เป็นนโยบายขายฝันหรือทำได้จริง และหากมีโอกาสเป็นไปได้ในสังคมไทยที่เริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย เลือกตั้งครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ประชาชนจะมองหาตัวแทนการเมืองที่มีเจตจำนงที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีและปฏิรูปงบประมาณเพื่อเดินหน้าบำนาญผู้สูงอายุจริงจัง

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา