สังคมสูงวัย แก่ไปใครดูแล

Active Talk (15 ธ.ค.2565)

สถานการณ์ผู้สูงอายุที่เป็นโจทย์ท้าทายในสังคมสูงวัยสมบูรณ์ แต่คุณภาพชีวิตกลับถดถอย

ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รายได้หลักของผู้สูงอายุมีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรจะมีหลักประกันรายได้อื่นๆ ?

ชวนคิดต่อ ในสถานการณ์ สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่รอไม่ได้! กับ ““นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท” |ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ดำเนินรายการ รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน