“ประกันภัยพืชผล” ทางเลือกเยียวยาเกษตรกร

มาตการช่วยเหลือ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพราะต้องยอมรับว่า เงินส่วนนี้สำคัญกับการเติมสภาพคล่อง

.

โดยเฉพาะเมื่อชาวนาและเกษตรกรจำนวนมาก กำลังต้องเจอกับภาวะน้ำท่วม พืชผลทางการเกษตรเสียหาย และกำลังรอเงินชดเชยเยียวยา เพื่อมาเป็นทุนเพื่อทำเกษตรต่อ

.

แต่ด้วยความเสี่ยงจากรายได้ไม่แน่นอน และปัญหาสภาพคล่องแบบนี้ ก็ยิ่งซ้ำเติมให้พวกเขาหลุดจากวังวนหนี้สินได้ยาก โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ ทีมวิจัยจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรไทยยังติดอยู่กับวังวนหนี้สิน จากปัญหาซ้ำเติมเรื่องรายได้ ภัยธรรมชาติและนโยบายที่ยังออกแบบไม่ครอบคลุมต่อการ #แก้ปัญหาหนี้สิน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active