การทำประกันภัยพืชผล

เราเห็นปัญหาและมาตรการเยียวยาช่วยเหลือ

.

วิเคราะห์กับ รศ.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา TDRI ถึงความสำคัญของการทำประกันภัยพืชผลและความเป็นไปได้ที่จะช่วยลดงบประมาณเยียวยารัฐระยะยาว

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active