ครั้งแรกของแผนพัฒนาฯ กับเป้าหมายลดส่งต่อความจนข้ามรุ่น

ถ้าจะไปให้ถึงเป้าหมายของรัฐบาล ที่จะทำให้คนจนหมดไป คงต้องหยุดส่งต่อความจนข้ามรุ่นให้ได้ และถือเป็นแนวโน้มที่ดีค่ะ กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ แผนพัฒน์ฯ ฉบับที่ 13 ที่เริ่มบังคับใช้กันแล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา

.

เพราะถือเป็นครั้งแรกของแผนพัฒนาฯ ตลอด 13 ฉบับที่ผ่านมา ที่กำหนดเป้าหมายเรื่องนี้ ที่จะทำให้การส่งต่อความจนข้ามรุ่นลดลง

.

เรื่องนี้ถูกำหนดไว้เป็น 1 ใน 13 หมุดหมาย หรือ ทิศทางการพัฒนาประเทศนับจากนี้ไปอีก 5 ปี หรือภายในปี 2570 ลองไปดูกันว่า เป้าหมายการพัฒนา 4 มิติ 13 หมุดหมาย คาดหวังจะพลิกโฉมประเทศไทยหลังจากนี้ไปอย่างไร

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active