แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กับเป้าหมายแก้ความยากจนข้ามรุ่น

จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่เริ่มใช้กันแล้ว และจะไปสิ้นสุดกันในปี 2570 ก็คือ 5 ปี

.

จากนี้ มีความหวัง หรือ พอจะมองเห็นหน้าตาของประเทศไทย ที่จะพลิกโฉมกันไปอย่าง ไรบ้าง

.

แต่ละหมุดหมายสะท้อนถึงเป้าหมายที่เราจะไปให้ถึง เพื่อไปสู่ สังคมที่ก้าวหน้า และมีเศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างยั่งยืน

.

แต่ในทางปฏิบัติ จะเป็นไปได้แค่ไหน เอาเฉพาะแค่ความยากจน ความเหลื่อมล้ำจะหมดไปเรื่องเดียวก็ยาก ซับซ้อนและมีหลายมิติที่เราต้องวิเคราะห์

.

พูดคุยกับ คุณกฤษฎา บุญชัย หรือ พี่กบ เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active