แนวทางยกระดับ “ทักษะ ฝีมือ” แรงงาน

เรายังคงเห็นภาพแรงงานนอกระบบ ที่ไร้หลักประกัน ออกมาเรียกร้องให้รัฐดูแลพวกเขาเช่นเดียวกับแรงงานในระบบทั่วไป

.

ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา กับการยื่นเรื่องถึงประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เพราะพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และขาดทั้งสิทธิ และสวัสดิการต่าง ๆ

.

ชวนไปดูอีกหลากหลายแรงงานในซอยกีบหมู ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่นั่นเปรียบเหมือนพื้นที่โอกาสของกรรมกรขายแรงจำนวนมาก ที่ไม่ใช่แค่วัยผู้ใหญ่ แต่ยังรวมถึงกรรมกรวัยเรียน ที่ใช้เวลาช่วงปิดเทอม มาทำงานหาเงินพิเศษ เพื่อหวังให้มีเงินมาใช้จ่าย แบ่งเบาภาระของครอบครัว

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active