สิทธิที่จะเข้าถึงสินเชื่อ สิทธิประโยชน์หาบเร่แผงลอย

การแก้ปัญหาปัญหาหาบเร่แผงลอยไร้ระเบียบ สิ่งเดียวที่ต้องทำคือ เชิญเข้าระบบและจัดสรรพื้นที่ทำกินอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาคือ ไม่มีใครอยากเข้าระบบของราชการ ด้วยข้อกังวลหลายเรื่อง…

.

จะเป็นไปได้ไหมหากมีนวัตกรรมช่วยให้หาบเร่ในระบบเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น ? คุยเรื่องนี้กับ ผศ.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง iTAX

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา