คนจนรุ่นสุดท้าย : คนจนเมือง ซีซัน 3 (Full)

สารคดีคนจนเมือง ซีซัน 3 ออกอากาศ 6 พ.ย. 2565

การมองเห็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ อาจจะเป็นความยากของเด็กที่เกิดในครอบครัวยากจนมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ พวกเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยต้นทุนที่ติดลบ แต่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่มีความฝัน

‘ครูปนัดดา’ ครูแนะแนวโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ที่เคยหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะมีฐานะยากจน เมื่อดิ้นรนเรียนต่อและได้เป็นครูแนะแนว ครูปนัดดาจึงพยายามทุกทางที่ทำได้ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ยากจน ไม่ต้องหลุดจากระบบการศึกษา และมองเห็นโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความยากจนข้ามรุ่น

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active