สยามสแควร์ ซอย 7…เปลี่ยนไปแล้ว!

สยามสแควร์ ซอย 7 เปลี่ยนไปแล้ว! ไม่มีสายไฟฟ้ารุงรัง พื้นเสมอแบบไร้รอยต่อ รองรับคนทุกกลุ่มด้วย Universal Design ผลักดันให้เมืองเดินได้เดินดีสัญจรขนส่งมวลชน

.

‘พรีน พิชญาพร โพธิ์ส่งา’ ชวนคุยกับ ‘รศ. จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ’ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมลงสำรวจพื้นที่กับตัวแทนคนพิการ

.

ดูตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่ กับ “แนวคิดเมืองทันสมัย” พร้อมกันใน On The Road ตอน สยามสแควร์ ซอย 7 เปลี่ยนไปแล้ว!

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม