คลองแม่ข่า ที่ (ไม่) ถูกลืม

“คลองแม่ข่า” จังหวัดเชียงใหม่ กำลังกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่ถูกเล่าขานราวกับชนบทของญี่ปุ่น แต่อีกด้านหนึ่ง…ชุมชนที่นี่อาจถูกไล่รื้อได้ทุกเมื่อ

.

ภาพฝันโอกาสของการพัฒนาเมือง จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำอย่างไรให้ “คนกับคลอง อยู่ร่วมกันได้” นำไปสู่ข้อเสนอแผนแม่บทด้านการจัดการที่อยู่อาศัย จุดเริ่มต้นของการพูดคุย สู่โมเดล “แก้ปัญหาชุมชนริมคลอง” คู่ขนานกับการพัฒนาคลองแม่ข่า ให้โอกาสเมืองเติบโต และไม่ปฏิเสธการมีอยู่ของคนริมคลอง สู่เป้าหมาย “เมืองเป็นของทุกคน”

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา